Paežerių festivalis
Welcome at » Paežerių dvaro festivalyje – M.K.Čiurlioniui skirti koncertai

Paežerių dvaro festivalyje – M.K.Čiurlioniui skirti koncertai

2011 m. birželio 10 d. “Vakaro žinios” Nr. 134 (3399)

“Laikas – tai labai svarbi poema, tik man orkestro grojama. Kažkas man trukdo klausyti – nieko negirdžiu. O gaila, kompozicija eina vis toliau, galbūt netrukus pasibaigs. Tai, ko neišgirdai, – pražus. Ta kompozicija – tai gyvenimas, ir ji tik vieną kartą būna grojama” – savo broliui laiške rašė M.K.Čiurlionis. Pernai  minėjome 135-ąsias M. K. Čiurlionio gimimo metines, šiemet – 100-ąsias mirties. Per šiuos dvejus metus  buvo ir yra  juntamas išskirtinis dėmesys M. K. Čiurlioniui, jo asmenybei ir daugialypei jo kūrybai.  Ketvirtajame Paežerių dvaro festivalyje tarsi “Čiurlionio savaitė” bus skirti  trys festivalio koncertai – tai birželio 15 d. Marijampolės švietimo centre skambėsianti pianistų Sonatos ir Roko Zubovų dueto programa  „M.K.Čiurlionio pasaulis“,  birželio 18 d. Paežerių dvaro rūmuose Duo Strimaitis ir aktoriaus Petro Venslovos programa „Eskizai Čiurlioniui“, „Čiurlionio savaitės“ pabaiga birželio 25 d. Vilkaviškio švč.M.Marijos apsilankymo katedroje Alytaus styginių kvarteto programa –  „Nuo J.S.Bacho iki M.K.Čiurlionio“.
Paežerių dvaro festivalio svečio pianisto Roko Zubovo kūrybinė veikla susijusi su M. K. Čiurlioniu, o asmenybė dvelkia jo dvasia, giminystės ryšys (R.Zubovas – M.K.Čiurlionio provaikaitis) ko gero, tai tik pabrėžia. Pastaraisiais metais R. Zubovas dalyvavo įrašant visus M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui, 2010 m. R. Zubovas sukūrė internetinę svetainę www.ciurlionis.eu. Už įsimintinus ir prasmingus darbus pernai pianistas pelnė įsimintiniausio Kauno menininko titulą. Apie festivalyje skambėsiančią programą “M.K.Čiurlionio pasaulis” R.Zubovas sako – „tai programa, kurią dažnai su žmona pianiste Sonata atliekame įvairiose pasaulio šalyse. Čia jungiame Čiurlionio dailę, muziką ir jo žodžio kūrybą į vieną visumą, bandydami atskleisti jo dvasios pasaulį. Kartais visai gerai pasiseka.“ Programa suskirstyta į penkias dalis: „Miškas“, „Pasaka“, „Pasaulio sutvėrimas“, „Psalmė“ ir „Jūra“. Skambant kiekvienam fortepijono kūriniui, ekrane keičiasi su juo susijusių M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos, o tarp muzikinių kūrinių girdėsime S. Zubovienės skaitomas literatūrines M. K. Čiurlionio miniatiūras.
Simboliška, antrąjame tik M.K.Čiurlioniui skirtame koncerte  Čiurlionio sesers Juzės Čiurlionytės provaikaičio smuikininko Aido Strimaičio ir pianistės Eglės Strimaitienės muzikiniai dialogai. Duetas koncertinėje erdvėje žinomas kaip “Duo Strimaitis” šiais metais švenčia savo kūrybinės veiklos 10 -metį. Per pastaruosius penkis mėnesius duetas surengė penkias įsimintinas kamerinės muzikos programas. Viena iš dueto programų – “Eskizai M.K.Čiurlioniui” skambės ir Paežerių dvaro festivalyje. Kaip sako patys atlikėjai – “Koncertas “Eskizai M.K.Čiurlioniui” yra kupinas romantinės, skaidrios, harmoningos ir “tapybiškos” muzikos, kurią supins Čiurlionio laiškų, poetinių minčių citatos, mintys apie “Pasaulio sutvėrimą” ne tik dailėje, žodyje, bet ir muzikoje.” Vakaro intriga kompozitorės G.Pauliukevičiūtės-Dabulskienės kūrinys – trylikos miniatiūrų ciklas “Pasaulio sutvėrimas”. Šį kūrinį sukurti kompozitorę įkvėpė M.K.Čiurlionio tapyba ir būtent paveikslų ciklas „Pasaulio sutvėrimas“. Koncerte dalyvaus ir M.K.Čiurlionio laiškus skaitys legendinis Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Petras Venslovas – puikus poezijos skaitovas, kurio įtaigų žemą balsą gerai pažįsta Lietuvos miestų ir miestelių publika. Kaip neįkainojamus talismanus jis širdy nešiojasi dabar jau a. a. Laimono Noreikos įvertinimą: „Galiu ramiai mirti, nes tu atėjai“ ir Pauliaus Širvio prašymą paskaityti „Beržą“. Prasmingą Čiurlionio savaitę birželio 25 dieną užbaigs entuziastingas ir kūrybingas Alytaus styginių kvartetas, kurie atliks prograną “Nuo J.S.Bacho iki M.K.Čiurlionio”. Visos trys festivalio koncertų programos leidžia žavėtis M. K. Čiurlionio kūryba, – ne tik klausytis muzikos, žiūrėti paveikslų reprodukcijas, įsiklausyti į gražų, poetinį ir filosofiškai mistinį kompozitoriaus ir dailininko vaizdinių pasaulį, – bet ir gaivališkai įstumia į kvapą gniaužiančią jo talento platybę. Nieko apie M. K. Čiurlionį nežinantis klausytojas ir žiūrovas būtinai prisimins nenumaldomą to kūrybinio pasaulio intensyvumą, kelių plotmių – muzikinės, plastinės ir žodinės – vienybę, polifoniškumą ir galybę.

Comments are closed.

-->