Paežerių festivalis
Welcome at » Birželio 15-oji

Birželio 15-oji

Paežerių dvaro rūmai
Birželio 15 d. sekmadienis 17 val.

„Žmogaus misterija”
Dedikacija Dr.Vincui Kudirkai

Virginija Kochanskytė (aktorė)
Vaiva Purlytė (fortepijonas)

Programa:
V.Kudirkos eilėraščiai, satyros, publicistika, laiškai
V.Kudirkos fortepijoniniai kūriniai iš natų sąsiuvinio ,,Nemuno vilnys”:

Valsas “Varpelis”
Polka-mozūras iš lietuviškų dainų”Lepūnėlė”
Polka “Dėdienė”
Mozūras”Bum-čik-čik”
Mozūras”Sudiev”
Valsas iš lietuviskų dainų “Nemuno vilnys”


Bilieto kaina 10 Lt